Helheten skapar mervärde

Hur vi kommunicerar och hanterar information förändras ständigt. Nya kundbehov, ny teknik, globalisering och ökade effektivitetskrav driver utvecklingen framåt. Den moderna informationstekniken skapar hela tiden nya förutsättningar för att förädla, reproducera, distribuera och förvalta information vilket möjliggör snabbare och mer kostnadseffektiv informationshantering. Holmbergs är en tillförlitlig grafisk samarbetspartner som med innovation och precision optimerar era kommunikationslösningar.

Vi på Holmbergs arbetar för att skapa långsiktiga, tillitsfulla samarbeten med våra kunder. Genom att lära känna er verksamhet och förstå kommunikations- och informationsflödena, ser vi till att optimera och effektivisera er kommunikation.

Vårt helhetskoncept erbjuder tjänster längs hela den grafiska kedjan - i både analoga och digitala medier. Från det strategiska och kreativa idéstadiet genom produktionens olika delmoment till logistiken kring distribution och publikation. Vi tror att helheten skapar mervärde och ger er en samlad överblick av ert marknads-, utbildnings- och informationsmaterial.

Sedan våren 2014 ingår Holmbergs i Paragon Group som med tekniskt innovativa lösningar underlättar kunders informationshantering över hela världen. Paragons förvärv av Holmbergs har inte enbart inneburit ett utökat tjänsteutbud utan även stärkt Holmbergs ställning internationellt.

Välkommen att kontakta oss så berättar vi hur Holmbergs kan optimera din kommunikation!