Holmbergs –
din grafiska samarbetspartner

Holmbergs är tryckeriet som möter marknadens behov för att optimera kommunikation i såväl digitala som analoga kanaler, från produktion till distribution. Vi tror att helheten skapar mervärde.

Hur vi kommunicerar och hanterar information förändras ständigt. Nya kundbehov, ny teknik, globalisering och ökade effektivitetskrav driver utvecklingen framåt. Den moderna informationstekniken skapar hela tiden nya förutsättningar för att förädla, reproducera, distribuera och förvalta information. Detta möjliggör snabbare och mer kostnadseffektiv informationshantering. Holmbergs hjälper er att ta del av de senaste innovationerna inom kommunikationshantering, från produktion till distribution.

 

Sedan våren 2014 ingår Holmbergs i Paragon Group som med tekniskt innovativa lösningar underlättar kunders informationshantering över hela världen. Paragons förvärv av Holmbergs har inte enbart inneburit ett utökat tjänsteutbud utan även stärkt Holmbergs ställning internationellt. 

 

Vi på Holmbergs arbetar för att skapa långsiktiga, tillitsfulla samarbeten med våra kunder. Genom att lära känna er verksamhet och förstå kommunikations- och informationsflödena, ser vi till att optimera och effektivisera er kommunikation.

 

Vårt helhetskoncept erbjuder tjänster längs hela den grafiska kedjan i både analoga och digitala medier, från det strategiska och kreativa idéstadiet genom produktionens olika delmoment till logistiken kring distribution och publikation. Vårt breda tjänsteutbud ger er frihet att välja såväl delar som helheten, helt beroende på behoven i er verksamhet. Vi tror att helheten skapar mervärde och ger er en samlad överblick av ert marknads-, utbildnings- och informationsmaterial.

 

Företagsnamn: Holmbergs i Malmö AB
Grundades: 1904
Bolagsform: Aktiebolag (sedan 1907)
Organisationsnummer: 556007-8528
Antal anställda: ca 100
Säte: Malmö