Som modernt tryckeri bedriver Holmbergs ett omfattande och intensivt miljö- och kvalitetsarbete och vårt mål är att inom en snar framtid vara klimatneutrala.

Genom vår miljöpolicy och våra verksamhetsmål strävar vi efter att effektivisera produktionen och minska vår påverkan på miljön. Vi hoppas att vårt arbete kan vara ett gott exempel för andra tryckerier och grafiska företag.

ISO
Sedan januari 2003 är all verksamhet i företaget kvalitets- och miljöcertifierad enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004.

Svanen
Holmbergs har sedan ett antal år tillbaka licens för att erbjuda Svanenmärkta trycksaker. För att göra det lätt för våra kunder att göra gröna och miljövänliga val kan vi Svanenmärka trycksaker kostnadsfritt.

Klimatkompensation
Som ett steg i Holmbergs mål att bli klimatneutrala kan vi erbjuda våra kunder att kostnadsfritt klimatkompensera sina trycksaker. Det betyder att de totala koldioxidutsläppen som uppstår under produktion och transport är kompenserad i form av projekt som motverkar växthuseffekten på vår planet.

El från vattenkraft
Holmbergs har valt att uteslutande använda sig av el från förnybar vattenkraft. 100 procent av den el som vi använder i företaget kommer ifrån våra älvar och åar. Genom detta gröna val av en ren och förnybar energiform tar vi oss närmre målet att vara ett klimatneutralt företag. 

FSC® C068052
Vi är dessutom certifierade enligt FSC® (Forest Stewardship Council®, C068052 ) som är en oberoende, internationell medlemsorganisation som uppmuntrar till miljöanpassat, samhällsnyttigt och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar.

Certifierad Grafisk Produktion

Vår verksamhet är certifierad enligt CGP (Certifierad Grafisk Produktion) som är baserad på den internationella ISO-standarden 12647. Certifieringen omfattar delmoment genom hela tryckkedjan – från betraktnings- och omgivningsljus via prepressarbete och förprovtryck till tryckprocess och kvalitetsuppföljning. Att alla våra tryckavdelningar – storformat, digitaltryck och offset – jobbar mot denna internationella standard innebär att vi får en jämn kvalitet oberoende av tryckmetod.

FTI
Vi är anslutet till FTI, Förpacknings- & Tidningsinsamlingen. FTI är ett företag inom återvinningsbranschen som har till uppgift att förpackningar och tidningar i Sverige samlas in och återvinns. Genom att betala förpackningsavgifter tar vi vårt producentansvar för återvinning av förpackningar.