Skicka filer

Genom att komprimera din fil undviker du att information går förlorad vid överföringen. Komprimeringen innebär också att du kan skicka flera filer samtidigt.

MAC:

Filen/filerna ska komprimeras med Stuffit (.sit) om eller konverteras till MacBinary (.bin) för att behålla resursdelen.

Hämta Stuffit här

PC:

Filen/filerna ska komprimeras med WinZip (.zip) om du använder Windows.

Hämta WinZip här

Stäng inte fönstret förrän filen laddats upp och du har fått en bekräftelse.